Liczba firm w naszych zestawieniach: 21, Liczba Waszych opinii: 550      -      Dziś w NBP: 1 EUR = 4.5354 zł / 1 GBP = 5.0920 zł / 1 USD = 3.7255 złPodstawowe informacje o podatkach w Irlandii:
 1. Zaliczki na podatek będzie potrącał pracodawca wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne PRSI i składką zdrowotną. W dużym przybliżeniu można przyjąć, że potrącenia wyniosą około 20%. Wysokość potrącenia zależy od posiadanych ulg podatkowych.
 2. Pierwszą formalnością, jaką należy wypełnić po przyjeździe do Irlandii, jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego PPS (Personal Public Service Number). Jest on niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Numer uzyskuje się w biurze Social Welfare.
 3. Każdy pracownik przy podejmowaniu pierwszej pracy powinien uzyskać z urzędu podatkowego (Revenue) Certyfikat Ulg Podatkowych (Certificate of Tax Credit) i przedstawić go swojemu pracodawcy. Uzyskanie go leży przede wszystkim w interesie pracownika. Bez tego certyfikatu pracodawca, począwszy od drugiego miesiąca pracy, będzie musiał potrącać znacznie większe zaliczki na podatek (Emergency Basis of Tax). O certyfikat można wystąpić pod warunkiem posiadania numeru PPS.
 4. W przypadku podjęcia dodatkowej pracy (u innego pracodawcy) należy o tym poinformować obydwu pracodawców w celu wystąpienia o nowe Certyfikaty Ulg Podatkowych dla każdego pracodawcy. Pozwoli to na dalsze wykorzystywanie ulg podatkowych. W przeciwnym wypadku, drugi pracodawca będzie potrącał zawyżony podatek (Emergency Basis of Tax).
 5. W Irlandii obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Podatek wynosi 20% dochodu, dochody powyżej progu podatkowego opodatkowane są stawką 42%. Każdemu pracownikowi przysługuje ulga podatkowa i kwota wolna od podatku. Najbardziej aktualne informacje na temat obowiązujących stawek podatkowych, progów, kwot wolnych od podatku, ulg (tax credits) oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne PRSI i zdrowotne można znaleźć na stronach internetowych Irish Tax&CustomsKiedy można ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii?

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku z Irlandii można ubiegać się po zakończeniu danego roku rozliczeniowego lub po zakończeniu pracy o ile w danym roku nie planuje się podjęcia kolejnej pracy w Irlandii. Rozliczenia można dokonać w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu trwa 1-3 miesięcy.


Jakie dokumenty będą potrzebne do odzyskania podatku z Irlandii?
 1. Dokument poświdczający zatrudnienie od każdego pracodawcy (uwzględniający nazwę i adres pracodawcy, sumę zarobków i sume potrąconego podatku). W zależności od sytuacji dokumentem tym może być:
  • P45 - dokument wystawiany na zakończenie zatrudnienia.
  • P60 - dokument wystawiany po 5 kwietnia gdy praca jest kontynuowana (obejmuje on dane za zakończony rok podatkowy)
  • Statement of Earnings - oświadczenie pracodawcy na papierze firmowym (wystawiane gdy zagubiono P45 lub P60)
  • Payslip - podsumowanie każdej wypłaty. Jeśli posiadzasz tylko payslipy to zwrot podatku z Irlandii może trwać bardzo długo.
 2. Kserokopia paszportu (strona z danymi)

Przydatne linki:
 1. Strona urzędu podatkowego w Irlandii - Irish Tax&Customs
 2. Aktualne stawki podatkowe - Irish Tax&Customs
 3. Forum o podatkach zza granicy - Gazeta.pl
 4. Informacja o ubezpieczeniach społecznych w Unii - ZUS
 5. Poradnik jak wybrać firmę rozliczającą podatki
 6. Jak rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym dochody z Irlandii

Jaki zwrot podatku z Irlandii mi przysługuje?

Poniżej podaj rok podatkowy, który chczesz rozliczyć, sumę swoich zarobków oraz sumę potrąconego podatku. Nasz kalkulator wyliczy przysługujący zwrot podatku z Irlandii oraz prowizje firm zajmujących się rozliczaniem podatków z Irlandii (posortowanych wg wysokości prowizji za poprowadzenie Twojej sprawy).
                                  Rok podatkowy do rozliczenia:
                                  Suma zarobków brutto: EUR
                                  Suma potrąconego podatku: EUR

                                             
UWAGA: Prowizje w poniższym zestawieniu wyliczone są dla zwrotu w wysokości 1000 EUR / 4535 zł (Dziś 1EUR = 4.5354 zł)

  1. RT Tax ( www.odzyskajpodatek.pl ) 
  Adres:AL. Pilsudskiego 50/11, 81 - 382 Gdynia
  tel: 58 621 13 60    E-mail: info@rttax.com
  Prowizja:10% (z VAT) - min. 59 EUR (39 EUR przy zwrotach < 121 EUR)
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Kalkulator podatkowy on-line (oblicza zwrot bez prowizji).
  Uwagi:Status rozliczeń on-line.
  Dodatkowe opłaty w przypadku braku W2 / P45 /P60
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 8 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  454 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  2. Jubira / zwrot-podatku.pl ( www.zwrot-podatku.pl ) 
  Adres:ul. Sienkiewicza 25/1, 41-200 Sosnowiec
  tel: 032 294 92 63    E-mail: info@zwrot-podatku.pl
  Prowizja:11,07% (9% + VAT) - min. 55 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Kalkulator podatkowy on-line (oblicza zwrot bez prowizji).
  Uwagi:Dwa serwisy internetowe: zwrot-podatku.pl oraz zwrotpodatkow.pl
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  502 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  3. Jubira / www.zwrotpodatkow.pl ( www.zwrotpodatkow.pl ) 
  Adres:ul. Sienkiewicza 25/1, 41-200 Sosnowiec
  tel: 032 294 92 63    E-mail: info@zwrotpodatkow.pl
  Prowizja:11,07% (9% + VAT) - min. 55 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Kalkulator podatkowy on-line (oblicza zwrot bez prowizji).
  Uwagi:Dwa serwisy internetowe: zwrot-podatku.pl oraz zwrotpodatkow.pl
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  502 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  4. Taxback.com ( www.taxback.com ) 
  Adres:333 N. Michigan Ave Suite 2415 Chicago 60601 IL USA
  tel: 00353 1 887 1999 (USA)    E-mail: info@taxback.com
  Prowizja:12% - min. 48 EUR (bez VAT-u)
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line. Aby uzyskać oszacowanie trzeba podać swoje pełne dane i przesłać komplet dokumentów.
  Uwagi:Status rozliczeń on-line.
  UWAGA:Firma z USA (w Polsce można składać dokumenty u pośredników).
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 5.5 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  544 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  5. Mag-Tax ( www.mag-tax.pl ) 
  Adres:ul. Rewolucji 1905r. nr 59, 90-216 Łódź
  tel: 042 631 13 11    E-mail: lodz@mag-tax.pl
  Prowizja:12,3% (10% + VAT) - min. 40 EUR + VAT
  Prowizja pobierana przed wysłaniem dokumentów do urzędu podatkowego (Opcja A).

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line.
  UWAGA:Możliwe wybranie opcji z płatnością potrąconą z uzyskanego zwrotu (Opcja B) jednak wówczas
  prowizja wzrasta do 18,45% (15% + VAT) - min. 60 EUR + VAT.
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  558 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  6. PolTax ( www.poltax.waw.pl ) ( www.podatekangielski.pl ) 
  Adres:ul. Obozowa 82a lok. 17, 01-434 Warszawa
  tel: 022 632 38 38    E-mail: biuro@poltax.waw.pl
  Prowizja:15,99% (13% + VAT) - min. 55 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line.
  UWAGA:Pośrednik. Rozliczenia Irlandii przekazywane są do firmy Centrum Usług Finansowych (CUF)
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  725 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  7. CUF sp. z o.o. ( www.cuf.com.pl ) 
  Adres:ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań
  tel: 061 828 81 02    E-mail: info@cuf.com.pl
  Prowizja:15,99% (13% + VAT) - min. 55 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Kalkulator podatkowy on-line (oblicza zwrot bez prowizji).
  Uwagi:Firma powiązana kapitałowo z euro-tax.pl.
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 1 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  725 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  8. Eu Tax Service ( www.eutaxservice.pl ) 
  Adres:ul. Ruska 18/21, 50-079 Wrocław
  tel: 71 789 39 15    E-mail: info@eutaxservice.pl
  Prowizja:15,99% (13% + VAT) - min. 55 EUR + VAT
  Prowizja procentowa potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line.
  UWAGA:Pośrednik. Rozliczenia Irlandii przekazywane są do firmy Centrum Usług Finansowych (CUF)
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  725 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  9. TAXMAX ( www.taxmax.pl ) 
  Adres:ul. Bogucicka 2, 40-22 6 Katowice
  tel: 032 255 58 44    E-mail: podatek@taxmax.pl
  Prowizja:17,22% (14% + VAT) - min. 50 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line.
  UWAGA:Pośrednik. Rozliczenia Irlandii przekazywane są do firmy Centrum Usług Finansowych (CUF)
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  781 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  10. TAX REFUND ( www.taxrefund.pl/ ) 
  Adres:ul. Francuska 39, Zgorzelec
  tel: 075 771 97 65    E-mail: biuro@taxrefund.pl
  Prowizja:17,22% (14% + VAT) - min. 60 EUR (z VAT)
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Brak kalkulatora on-line.
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 0 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  781 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł


  11. EuroTax ( www.euro-tax.pl ) 
  Adres:ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław
  tel: 071 799 06 00    E-mail: bok@euro-tax.pl
  Prowizja:18,45% (15% + VAT) - min. 69 EUR + VAT
  Prowizja potrącana z uzyskanego zwrotu.

  Kalkulator:Kalkulator podatkowy on-line (oblicza zwrot bez prowizji).
  Uwagi:Największa firma rozliczająca podatki zza granicy. Spółka giełdowa.
  Status rozliczeń on-line.
  Na stronie www brak informacji o prowizjach i dopiero przy podpisywaniu umowy klient dowiaduje się, że jest to ponad 18% zwrotu.
  Wasze opinie (zwrot podatku z Irlandii): Średnia ocena: 4 (skala 1-10)


  Prowizja od zwrotu
  1000 EUR (4535 zł)
  wynosi:
  837 zł
  wg kursu NBP:
  1 EUR = 4.5354 zł
Strona główna       Zwrot podatku z USA        Zwrot podatku z UK       Zwrot podatku z Irlandii        Zwrot podatku z Holandii        Zwrot podatku z Niemiec